Kategorie
Bez kategorii

Pielgrzymka lekarzy do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC 26.09.2021r.