Aktualności i wydarzenia

Drodzy Parafianie

Obecna godzina, jak wskazuje Papież Benedykt XVI, bez wątpienia jest godziną Nowej Ewangelizacji, która pojawia się nie jako kolejny „ruch” czy „organizacja wewnątrzkościelna”, ale jako styl duszpasterski, który powinien być przyjęty z wdzięcznością przez cały Kościół. Idzie bowiem o to, by wszystkie instytucje kościelne, jak i każdy chrześcijanin podjął z nową gorliwością i na skutek osobistego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym posługę dzielenia się Jezusem ze światem, w którym żyje, bo Bóg umiłował świat, to znaczy ludzi, którzy są wokół nas, a którzy nie znają Chrystusa i często żyją w rozpaczy i głębokim egzystencjalnym smutku beznadziei i bez miłości.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania naszej Parafii znajdują się w gablocie, przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz na internetowej stronie parafialnej: www.parafiakonradow.walbrzych.pl  oraz na YouTube Z Maryją pod Krzyżem

Przypominamy i prosimy, by nie zmarnować szansy na przekazanie przy rozliczeniu rocznym 1,5% z podatku dochodowego.

 Kwota przekazana od Państwa na Stowarzyszenie „Servus” w całości przeznaczona jest na budowę kościoła. 
DANE POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 1,5%: KRS 0000 381 456

Następna Msza święta z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie 24.02.2023 r. o godz. 18.00 poprzedzona modlitwą różańcową.

 

ZAPRASZAMY  na MSZĘ ŚW I SPOTKANIE Z J.E. KS. KARD. GERHARDEM MÜLLEREM – w czwartek, 16 lutego 2023 r. o godz.17.00.

Ks. kard Gerhard Ludwig Müller urodził się 31 grudnia 1947 r w niemieckim Finthen.

Studiował na uniwersytetach w Moguncji Monachium i Fryburgu. W 2002r. Św. Jan Paweł II mianował go biskupem Ratyzbony, W 2007 papież Benedykt XVI ustanowił go członkiem Kongregacji Nauki Wiary, której był prefektem od 2012r. przez 5 kolejnych lat, a od 2009 był członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Jako prefekt Kongregacji Nauki wiary został jednocześnie przewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. 22 lutego 2014r. papież Franciszek podniósł go do godności kardynalskiej. Ks. kard. Gerhard Ludwig Müller specjalizuje się w teologii dogmatycznej. Jego pracę naukową doceniły uczelnie, które nadały mu tytuł doktora honoris causa, wśród polskich jest także Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

potrwają od 26 lutego  (niedziela) do 1 marca 2023 r.

Poprowadzi je ksiądz pułkownik Zenon Surma. 

Ks. kan. płk Zenon Surma pełnił urząd proboszcza parafii garnizonowej w Bydgoszczy, został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego.
Jest Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi.

Plan rekolekcji

niedziela:

Msze św. z naukami ogólnymi – godz. 9.30 i 11.00.

Gorzkie Żale z nauką pasyjną – godz. 16.30

Nauki stanowe w niedzielę:

dla dzieci i rodziców – godz. 12.00

dla kobiet i dziewcząt – godz. 16.00

dla mężczyzn i chłopców – godz. 17.15

Dni powszednie:

Msze św. z naukami ogólnymi od poniedziałku do środy o godz. 9.00 i 18.00. 

Nauki stanowe w dni powszednie:

Poniedziałek – po Mszy św. wieczornej około godz. 19.00 – dla małżeństw i rodzin

Wtorek – po Mszy św. wieczornej około godz. 19.00 – dla młodzieży

Spowiedź rekolekcyjna we wtorek w godz. 8. 00 – 8.45 i 17.00 – 17.45

Niech udział w świętych rekolekcjach będzie naszym wewnętrznym zobowiązaniem i satysfakcją.

Zapraszajmy się wzajemnie!