Aktualności i wydarzenia

Drodzy Parafianie

Obecna godzina, jak wskazuje Papież Benedykt XVI, bez wątpienia jest godziną Nowej Ewangelizacji, która pojawia się nie jako kolejny „ruch” czy „organizacja wewnątrzkościelna”, ale jako styl duszpasterski, który powinien być przyjęty z wdzięcznością przez cały Kościół. Idzie bowiem o to, by wszystkie instytucje kościelne, jak i każdy chrześcijanin podjął z nową gorliwością i na skutek osobistego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym posługę dzielenia się Jezusem ze światem, w którym żyje, bo Bóg umiłował świat, to znaczy ludzi, którzy są wokół nas, a którzy nie znają Chrystusa i często żyją w rozpaczy i głębokim egzystencjalnym smutku beznadziei i bez miłości.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania naszej Parafii znajdują się w gablocie, przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz na internetowej stronie parafialnej: www.parafiakonradow.walbrzych.pl  oraz na YouTube Z Maryją pod Krzyżem

Przypominamy i prosimy, by nie zmarnować szansy na przekazanie przy rozliczeniu rocznym 1,5% z podatku dochodowego.

 Kwota przekazana od Państwa na Stowarzyszenie „Servus” w całości przeznaczona jest na budowę kościoła. 
DANE POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 1,5%: KRS 0000 381 456

 

Następna Msza święta z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie 29.09.2023 r. o godz. 18.00 

 Zapraszamy na Pielgrzymkę przebłagalną za  aborcje dokonane przez Polaków, w intencji Ojczyzny, pod największy Krzyż św. w Polsce. Sobota 7 października 2023. Msza św. o godz. 9,00 w kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, przy  ul. K.K. Baczyńskiego 14., wejście pod Krzyż św. na Chełmcu i zejście pod Kaplicę Dziecka Poczętego w budowanym kościele. Zabierz Różaniec i Krzyż św.