BUDOWA

Budowa Ośrodka
Duszpasterskiego

Przypominamy i prosimy, by nie zmarnować szansy na przekazanie przy rozliczeniu rocznym 1,5% z podatku dochodowego.

 Kwota przekazana od Państwa na Stowarzyszenie „Servus” w całości przeznaczona jest na budowę kościoła. 
DANE POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 1,5%: KRS 0000 381 456

Niech ten kościół stanie się Twoim kościołem!

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej rozpościera się na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna – Zdroju, znajduje się najbliżej największego, Krzyża św. w Polsce  (49,5m). Znajduje się on na szczycie Chełmca (852 m n.p.m.). 

W niedzielnych Mszach św., póki co, uczestniczy ok. 100 osób. Spora część mieszkańców to świadkowie Jehowy i polscy górnicy z Francji, którzy na emigracji zlaicyzowali się, ich wyziębione religijnie dzieci i wnuki. Środowisko jest w większości obojętne religijnie lub niechętnie nastawione do Kościoła. 

Parafia powstała w 2010r. Gdy przybyłem tu pierwszy raz nikt z napotkanych mieszkańców nie potrafił wskazać mi drogi do kaplicy (uczynionej z sali zabaw, po tym jak zasztyletowano w niej mężczyznę). Na pierwszej Mszy św. w obecności Jego Ekscelencji ks. bpa Ignacego Deca zgromadziło się 50 parafian na 1950 mieszkańców. Dziś nasza parafia liczy 1600 osób, 

Kaplica jest mocno zawilgocona, nie posiada zakrystii (przygotowuję się do Mszy św. w piwnicy), może być zburzona, ponieważ w jej miejscu zaplanowano drogę. Nie mamy możliwości sprawowania liturgii w innym miejscu. Wyburzenie kaplicy oznaczałoby praktycznie likwidację parafii. Musimy zbudować nowe miejsce kultu.

Trud wznoszenia domu Bożego podejmuje tylko 90 domostw. Nie przestajemy ufać w Opatrzność Bożą, podejmując czuwania nocne, modlitwy i posty w intencji nawrócenia parafii i wybudowania świątyni.

Rozpoczęta 22.07.2015 budowa kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i domu parafialnego spotyka się nie tylko z trudnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim z finansowymi. Tym bardziej cieszy każda pomoc i wsparcie udzielane naszemu dziełu, o co prosimy, a szczególnie co miesięczne ofiary. Naszych Dobroczyńców obejmujemy serdeczną, regularną modlitwą.

Istotną częścią kościoła jest powstająca Kaplica Dziecka Poczętego. Stanowi wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy aborcji – szczególnie Polaków. Oficjalnie podaje się, że od zakończenia II wojny światowej, w Polsce zginęło ponad 20 milionów osób w łonach własnych matek. Mamy nadzieję, że Kaplica Dziecka Poczętego będzie miejscem wysłuchania modlitw sakramentalnych małżonków, proszących o liczne potomstwo. Na zewnętrznej ścianie Kaplicy Dziecka Poczętego widnieje wizerunek Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, wzorowany na cudownym obrazie z katedry lwowskiej. Spod ściany Kaplicy Dziecka Poczętego wyruszają pielgrzymki pod Krzyż św. na Chełmcu i zwykle w tym miejscu się kończą. Zapraszamy do pielgrzymowania i budowania ośrodka duszpasterskiego..

ks. kan. dr Marek Zołoteńki

Wszelkie informacje dotyczące budowy kościoła i ewangelizacji parafii znajdują się na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

Niech ten kościół stanie się Twoim kościołem!

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej rozpościera się na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna – Zdroju, znajduje się najbliżej największego, Krzyża św. w Polsce  (49,5m). Znajduje się on na szczycie Chełmca (852 m n.p.m.). 

W niedzielnych Mszach św., póki co, uczestniczy ok. 100 osób. Spora część mieszkańców to świadkowie Jehowy i polscy górnicy z Francji, którzy na emigracji zlaicyzowali się, ich wyziębione religijnie dzieci i wnuki. Środowisko jest w większości obojętne religijnie lub niechętnie nastawione do Kościoła. 

Parafia powstała w 2010r. Gdy przybyłem tu pierwszy raz nikt z napotkanych mieszkańców nie potrafił wskazać mi drogi do kaplicy (uczynionej z sali zabaw, po tym jak zasztyletowano w niej mężczyznę). Na pierwszej Mszy św. w obecności Jego Ekscelencji ks. bpa Ignacego Deca zgromadziło się 50 parafian na 1950 mieszkańców. Dziś nasza parafia liczy 1600 osób, 

Kaplica jest mocno zawilgocona, nie posiada zakrystii (przygotowuję się do Mszy św. w piwnicy), może być zburzona, ponieważ w jej miejscu zaplanowano drogę. Nie mamy możliwości sprawowania liturgii w innym miejscu. Wyburzenie kaplicy oznaczałoby praktycznie likwidację parafii. Musimy zbudować nowe miejsce kultu.

Trud wznoszenia domu Bożego podejmuje tylko 90 domostw. Przy obecnym tempie zbierania funduszy do ukończenia wysiłków pozostaje 55 lat. Nie przestajemy ufać w Opatrzność Bożą, podejmując czuwania nocne, modlitwy i posty w intencji nawrócenia parafii i wybudowania świątyni.

Rozpoczęta 22.07.2015 budowa kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i domu parafialnego spotyka się nie tylko z trudnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim z finansowymi. Tym bardziej cieszy każda pomoc i wsparcie udzielane naszemu dziełu, o co prosimy, a szczególnie co miesięczne ofiary. Naszych Dobroczyńców obejmujemy serdeczną, regularną modlitwą.

 

ks. kan. dr Marek Zołoteńki

 

Wszelkie informacje dotyczące budowy kościoła i ewangelizacji parafii znajdują się na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

Niech ten kościół stanie się Twoim kościołem!

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej rozpościera się na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna – Zdroju, znajduje się najbliżej największego, Krzyża św. w Polsce  (49,5m). Znajduje się on na szczycie Chełmca (852 m n.p.m.). 

W niedzielnych Mszach św., póki co, uczestniczy ok. 100 osób. Spora część mieszkańców to świadkowie Jehowy i polscy górnicy z Francji, którzy na emigracji zlaicyzowali się, ich wyziębione religijnie dzieci i wnuki. Środowisko jest w większości obojętne religijnie lub niechętnie nastawione do Kościoła. 

Parafia powstała w 2010r. Gdy przybyłem tu pierwszy raz nikt z napotkanych mieszkańców nie potrafił wskazać mi drogi do kaplicy (uczynionej z sali zabaw, po tym jak zasztyletowano w niej mężczyznę). Na pierwszej Mszy św. w obecności Jego Ekscelencji ks. bpa Ignacego Deca zgromadziło się 50 parafian na 1950 mieszkańców. Dziś nasza parafia liczy 1600 osób, 

Kaplica jest mocno zawilgocona, nie posiada zakrystii (przygotowuję się do Mszy św. w piwnicy), może być zburzona, ponieważ w jej miejscu zaplanowano drogę. Nie mamy możliwości sprawowania liturgii w innym miejscu. Wyburzenie kaplicy oznaczałoby praktycznie likwidację parafii. Musimy zbudować nowe miejsce kultu.

Trud wznoszenia domu Bożego podejmuje tylko 90 domostw. Przy obecnym tempie zbierania funduszy do ukończenia wysiłków pozostaje 55 lat. Nie przestajemy ufać w Opatrzność Bożą, podejmując czuwania nocne, modlitwy i posty w intencji nawrócenia parafii i wybudowania świątyni.

Rozpoczęta 22.07.2015 budowa kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i domu parafialnego spotyka się nie tylko z trudnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim z finansowymi. Tym bardziej cieszy każda pomoc i wsparcie udzielane naszemu dziełu, o co prosimy, a szczególnie co miesięczne ofiary. Naszych Dobroczyńców obejmujemy serdeczną, regularną modlitwą.

 

ks. kan. dr Marek Zołoteńki

 

Wszelkie informacje dotyczące budowy kościoła i ewangelizacji parafii znajdują się na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

 

 

Die Römisch-katholische Schwarze Madonna von Tschenstochau, Pfarre in Wałbrzych wurde 2010 gegründet. Sie wurde am Rande von Szczawno-Zdrój und Wałbrzych – der Ortsteile Biały Kamień und Konradów angelegt. Sie befindet sich in der Nähe des höchsten Hl. Kreuzes in Europa (49,5m), das sich auf dem Gipfel des Chelmiec (zu Deutsch: Hochwald)-852 m ü.d.M.

Als ich nach der Entscheidung des Diözesebischofs im Ort der zu gründenden neuen Pfarre erschien, konnte mir kein Einwohner zeigen, wo sich die katholische Kapelle befindet, (die für die liturgischen Zwecke aus einem Tanzlokal umgenutzt wurde).

Zu der ersten Messe mit Teilnahme des Bischofs versammelten sich 50 Gläubige (1950 Einwohnern). Heute zält unsere Pfarre 1600 Gläubige, an der Sonntagsmesse -120 Personen).

Der Ortsteil ist hauptsächlich von Zeugen Jehovas und praktischen Atheisten – aus Frankreich hergebrachten Bergleuten – bewohnt.

Die Bergleute aus Frankreich wurden zum Aufbau des Kommunismus gebracht,  der Zweck war, ein atheistisches Stadtmodell herzustellen. Seit der Nachkriegszeit schufen sie das gottlose Klima in der Umgebung.

In der jetzigen aus einem Lokal umgenutzten Kapelle ist sehr feucht und sie hat keine Sakristei. Der Pfarrer bereitet sich zur Liturgie im Keller vor, wo er sich auch umkleidet.

Die Selbstverwaltungen von Wałbrzych und Szczawno-Zdrój streben danach, auf dem Gelände, wo sich die Kapelle befindet, eine Schnellstraße zu bauen, was mit dem Abriss verbunden ist. Sie dürfen das, weil der Boden unter der Kapelle im Stadtgebiet von Wałbrzych liegt.

Die Last der Errichtung eines neuen Gotteshauses tragen nur 90. Haushalte. Beim gegenwärtigen Tempo der Kostenbereitstellung wird es 55.Jahre dauern.

Wir hören nicht auf, auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen, unternehmen nächtliche Wachen, Gebete und Fasten in der Intention der Wiederherstellung der Pfarrgemeinde und Aufbau des Gotteshauses.

Dem am 22.07. 2015 begonnenen Bau der Kirche der Hl. Mutter Gottes von Tschenstochau mit dem Pfarrhaus stehen von Anfang an nicht nur administrative, sondern auch finanzielle Schwierigkeiten im Wege. Somit freut uns jegliche Hilfe und Unterstützung unseres Werkes, worum bitten wir Sie gerne, ins besondere um monatliche spenden. Unsere Gönner beziehen wir in herzliche und reguläre Gebete mit ein.

Pfarrer Kanoniker Dr. Marek Zołoteńki – Probst

Jegliche Informationen betreff des Kirchenbaus und der Evangelisation der Pfarrgemeinde befinden sich auf der Internetseite unserer Pfarre: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

Diese Angaben können gern bei jeglicher Unterstützung genutzt werden:

Bank Pekao SA, ul. Sienkiewicza  8, 58-300 Wałbrzych

KONTO IN EURO: PL 25 1750 0012 0000 0000 2892 8351
SWIFT: PPABPLPKXXX

This church could become Yours too

The Roman-Catholic Parish Mater Dei of Czestochowa is situated in the region of Lower Silesia (south-west of Poland) in vicinity of the highest Mountain Cross in Europe.

Parish was established in the year 2010 and it uses a small chapel adapted from a village dance hall. The first Holy Mass celebrated there was attended by 50 people. At present Sunday Holy Mass is attended by 120 parishioners.

This Chapel is going to be demolished because a new road is planned to run through there. Disappearing of the chapel means that the parish would practically cease to exist. We have to build a new place of worship. The task of erection of a new God’s House has been undertaken by 90 households. Without any external help this would take 55 years to complete. We do not stop to trust in God’s Providence undertaking all-night vigils, prayers and fasting in intention of keeping the parish alive. Construction of the new Church and parish house started on 22.07.2015. However we are experiencing a lot of problems especially financial. Therefore we would appreciate any help and support towards our task. We will keep Our Benefactors in our deep and constant prayers.

 

Canon dr Marek Zołoteńki

 

All information about Church building progress including its visualisation and evangelisation in our parish are available on the internet page: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

 

ACCOUNT NUMBER

Bank Pekao SA, ul. Sienkiewicza  8, 58-300 Wałbrzych

GBP: PL 43 1750 0012 0000 0000 3475 5108
SWIFT: PPABPLPKXXX

USD: PL 88 1750 0012 0000 0000 3440 0539
SWIFT: PPABPLPKXXX

EUR: PL 25 1750 0012 0000 0000 2892 8351
SWIFT: PPABPLPXXX

 

 

Parrocchia Cattolica Romana di Madre di Dio da Częstochowa si trova al confine tra Wałbrzych e Szczawno-Zdrój e nelle vicinanze della piu’ grande croce montanaro in europa percio anche alla Polonia (49,5m) in montagna sopra Monte Chełmiec (852m s.l.di mare). La parrocchia e’nata nell 2010.quando sono arrivato prima volta nessuno dei passanti sapeva indicarmi la strada per arrivare alla cappelina (fatta in una sala giocci dove prima era uciso un uomo). Nella prima messa in presenza del vescovo Ignacy Dec erano presenti 50 persone su 1950 abitanti. Adesso nostra parrocchia conta1670 persone. Alla messa dominicale partecipano 120 persone. Una parte degli abitanti sono testimoni di jeova una parte comunisti Polacchi tornati dalla Francia che vogliono costruire sistema senza dio e allontanamento religoso per figli e nipoti. Amiente magior parte indiferente o contraria alla chiesa. Capella molto umida e non ce sagrestia ( mi preparo alla celebrazione della messa nella cantina sotterranea) amministrazione terrytoriale ha fatto progetti per costruire una strada percio la cappelina andra destrutta. Non abbiamo alcuna speranza di avere un risarcimento, non abbiamo possibilita di trovare un altro luogo per celebrare la funzione liturgica. Distruzione della cappellina sinifica liquidazione della parrocchia. Dobbiamo preocuparci quindi della costruzione di altro luogo di culto. Costo di costruzone per una chiesa nuova verrebbe sostenuto solo da 90 famigie. Con massima possibilita di sostegnio per far finire una chiesa ci vorrebbero 55 anni. Confidiamo alla providenza del Signiore con preghiere e adorazione notturne e digiuni con le intenzioni di convertire il maggior numero di parocchiani e per la costruzione di una nuova chiesa e canonica. Cominciata costruzione della Chiesa Madre di Dio da Częstochova nel 22.07.2015 ha molte difficolta amministrativi e economici, percio se potete dare un contributo per sostenere nosrto impegno anche offerte mensili regolari o qualsiasi forma. Noi parrocchiani ringraziamo e garantiamo nostra preghiera qutidiana per i sostenitori.

ks. kan. dr Marek Zołoteńki

l’informazioni sulla costruzione della chiesa e evangelizzazione della parrocchia si trovano sul nostro sito www.parafiakonradow.walbrzych.pl

Bank Pekao SA, ul. Sienkiewicza  8, 58-300 Wałbrzych

CONTO IN EURO: PL 25 1750 OO12 0000 0000 2892 8351
SWIFT: PPABPLPXXX

CONTO IN DOLLARI: PL 88 1750 0012 0000 0000 3440 0539
SWIFT: PPABPLPXXX

Tento kostol sa môže stať aj vaším

Rímskokatolícka farnosť Matky Božej Čenstochovskej sa nachádza na juhozápade Poľska v Dolnosliezskom vojvodstve v blízkosti najvyššieho kríža (49,5 m) umiestneného v horskom teréne v Európe.

Farnosť vznikla v roku 2010 a na stretávanie využíva malú kaplnku, ktorá dovtedy slúžila ako tanečná sála. Na prvej bohoslužbe sa zúčastnilo 50 veriacich, dnes na nedeľnú sv. omšu prichádza okolo 120 farníkov.

V dôsledku plánovanej výstavby cestnej komunikácie má dôjsť k zbúraniu kaplnky. Ak prídeme o bohoslužobný priestor, farnosť v podstate zanikne. Preto potrebujeme vybudovať nový chrám. Na výstavbu nového Božieho príbytku a fary sa podujalo 90 rodín. Základný kameň sme položili 22. júna 2015, ale odvtedy neustále narážame na rôzne ťažkosti, predovšetkým finančné. Bez pomoci okolia nám stavba bude trvať 55 rokov.

Neprestajne sa spoliehame na Božiu prozreteľnosť a na tento úmysel obetúvame celonočné adorácie, modlitby a pôsty. Uvítame akúkoľvek pomoc a podporu z vašej strany. Všetkých dobrodincov zahrnieme do našich modlitieb.

Kanonik Dr. Marek Zołoteńki

Vizualizáciu chrámu, informácie o tom, ako stavba napreduje, a zaujímavosti z evanjelizačnej činnosti v našej farnosti nájdete na stránke: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

 

Bank Pekao SA, ul. Sienkiewicza  8, 58-300 Wałbrzych

Číslo účtu: PL 25 1750 0012 0000 0000 2892 8351
SWIFT: PPABPLPXXX

Este Templo podría llegar a ser tuyo también!

 La Parroquia católico-romana Madre de Dios de Częstochowa está localizada en la región de la Baja Silesia (Suroeste de Polonia) cerca de la cruz de montaña más alta de Europa.

 Dicha Parroquia fue establecida en el año 2010 y actualmente usa el salón de baile del pueblo que se adecuó para ser una pequeña Capilla. A la primera Santa Misa asistieron unas 50 personas y a la Santa Misa Dominical asistieron unos 120 feligreses.

 Esta Capilla está siendo demolida pues una nueva carretera pasará por allí, lo que significa prácticamente que la Capilla dejará de existir, y por consiguiente debemos construir un nuevo lugar de culto.

 La tarea de erigir una nueva casa de Dios ha sido emprendida por 90 hogares, pero sin ninguna ayuda externa esto tardaría unos 55 años en completarse.

 No vamos a dejar de confiar en la providencia de Dios y en cambio, emprenderemos jornadas de Vigilia, ayuno y oración con la intención de mantener viva nuestra Parroquia.

La construcción del nuevo Templo y de la casa parroquial empezó el 22.07.2015. Sin embargo, estamos experimentando muchos problemas, especialmente financieros.

Por lo tanto agradeceríamos cualquier ayuda y apoyo hacia nuestra tarea. Mantendremos a nuestros benefactores en nuestras constantes oraciones.

Pbro. Marek Zołoteńki

Toda la información concerniente al progreso de la construcción de la Iglesia, incluyendo su visualización, y la evangelización en nuestra Parroquia, están disponibles en nuestra página de internet: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

Bank Pekao SA, ul. Sienkiewicza  8, 58-300 Wałbrzych

GBP: PL 43 1750 0012 0000 0000 3475 5108
SWIFT: PPABPLPXXX

USD: PL 88 1750 0012 0000 0000 3440 0539
SWIFT: PPABPLPXXX

EUR: PL 25 1750 0012 0000 0000 2892 8351
SWIFT: PPABPLPXXX

Que cette église devienne ton église

La Paroisse Catholique Romaine Notre-Dame de Czestochowa śétend à la frontière de Wałbrzych et de Szczawno-Zdroj. Elle est située le plus près de la plus grande Croix de montagne construite en Europe( donc aussi en Pologne – 49,5m), érigée sur la partie supérieure Chełmiec (852 m).

La paroisse a été fondée en 2010. Quand je suis venu ici pour la première fois, aucun des habitants ne pouvait me montrer le chemin de la chapelle (transformée de la salle de fêtes, après qúon y avait poignardé un homme). La première messe, en présence de Son Excellence Mgr Ignacy Dec, a réuni 50 paroissiens sur 1.950 habitants. Aujourd́hui, notre paroisse compte 1.600 personnes , aux messes dominicales participe environ 120 paroissiens. Une grande partie d́ habitants sont des Témoins de Jéhovah et les communistes polonais venus de France pour construire un système athée et leurs enfants et petits-enfants insensibles religieusement. Ĺenvironnement est majoritairement indifférent à la religion et hostile à l’Église.

La chapelle, fortement humidifiée, ńa pas de sacristie (je me prépare pour la messe au sous-sol). Elle il doit être démolie en raison de la construction d́une route, sans ĺespoir d’indemnisation suffisamment élevée. Nous ńavons aucun moyen de célébrer la liturgie dans un autre endroit. La démolition de la chapelle signifierait pratiquement la liquidation de la paroisse.

Nous avons besoin de construire un nouveau lieu de culte. L’effort de construction d́une nouvelle maison de Dieu ńentreprend que 90 maisons. Au rythme actuel de la collecte de fonds ĺachèvement des efforts prendra 55 ans. Nous continuons à faire confiance à la Providence en veillant la nuit, dans la prière et le jeûne pour la conversion de la paroisse et la construction d́une église . Démarrée le 22.07.2015, la construction de ĺéglise Notre-Dame de Czestochowa et de la maison paroissiale rencontre en permanence des difficultés non seulement administratives, mais surtout financières. Dans ce contexte, toute aide et soutien apportés à notre travail nous réjouissent. Nous sollicitons en particulier une participation financière mensuelle.

Nos Bienfaiteurs sont entourés de notre prière chaleureuse et régulière. Toutes les informations concernant la construction de ĺéglise et ĺévangélisation de la paroisse peuvent être trouvées sur le site de la paroisse.

 

ks. ch. Marek Zołoteńki

 

Les données qui peuvent être utilisés dans le désir d́aider: www.parafiakonradow.walbrzych.pl

COMPTE BANCAIRE EN PLN:

Bank Pekao SA, ul. Sienkiewicza  8, 58-300 Wałbrzych
COMPTE: 43 1240 1952 1111 0010 3845 2436

COMPTE dans la zone euro: PL 25 1750 0012 0000 0000 2892 8351
SWIFT: PPABPLPXXX

En DOLLARS COMPTE:  PL 88 1750 0012 0000 0000 3440 0539
SWIFT: PPABPLPXXX

Kaplica Dziecka Poczętego

To miejsce, gdzie będziemy w szczególny sposób ofiarowywać Maryi wszystkie nienarodzone dzieci. W szczególności będziemy modlić się, by rodzice rozważający okrutny grzech aborcji pokochali i z miłością przyjęli Nowe Życie. Będziemy również błagać dobrego Boga o wybaczenie dla wszystkich szczerze żałujących popełnienia tego grzechu .

Przez wstawiennictwo naszej Matki chcemy także prosić o łaskę potomstwa dla małżonków starających się o powiększenie rodziny oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla oczekujących dziecka.

Wszystkich, którym bliskie są te sprawy, zachęcamy do modlitwy oraz wsparcia budowy kaplicy w powstającym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

FINANSOWE WSPARCIE BUDOWY

DANE DO PRZELEWÓW KRAJOWYCH

BANK PeKaO SA, ul. Sienkiewicza 8, Wałbrzych 58-300
Numer konta bankowego: 43 1240 1952 1111 0010 3845 2436

Odbiorca: Bank PeKaO SA, ul. Sienkiewicza 8, Wałbrzych 58-300
Numer konta: PL 43 1240 1952 1111 0010 3845 2436 
SWIFT: PKOPPLPW

Odbiorca: Bank PeKaO SA, ul. Sienkiewicza 8, Wałbrzych 58-300
PL86 1240 1952 1978 0011 0312 4772
SWIFT: PKOPPLPW

PL46 1240 1952 1789 0011 0504 4678

SWIFT:PKOPPLPW

ODBIORCA: BANK PeKaO SA, ul. Sienkiewicza 8,  Walbrzych 58-300

PL 44 1240 1952 1787 0011 0847 1145

SWIFT:PKOPPLPW

Darowizny przy rozliczeniu rocznym

W rocznych zeznaniach podatkowych podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych za pośrednictwem konta bankowego na cele kultu religijnego. Kwotę przekazanej darowizny można odliczać od dochodu w ramach następujących limitów:

  • dla osób fizycznych : 6 % dochodu, dotyczy podatników rozliczających się na zasadach ogólnych i w ryczałcie.
  • dla osób prawnych : 10 % dochodu. Podatnik ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę przekazanej darowizny, (art.18 pkt.1 ust. 7 Ustawy o podatku od osób prawnych)

Limit ten dotyczy łącznie darowizn na cele kultu religijnego a także darowizn na działalność społecznie użyteczną. 

Wydatkami na cele kultu religijnego mogą być m.in.

  • darowizny z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Parafię bezpośrednio związanymi z obrzędami religijnymi, w tym wydatki na zakup szat liturgicznych, naczyń liturgicznych, komunikantów, hostii, wina mszalnego itp.
  • wydatkami związanymi z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją kościoła,
  • darowizny na budowę kościoła,

Wymagane dokumenty

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Parafii, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O ( dla osób fizycznych ) oraz CIT-D ( dla osób prawnych ). 

Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Dane potrzebne do wpłacenia darowizny:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, 
NIP 8862948675 Regon 021285710

Warto posłuchać:

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/12749/

Po staropolsku mówimy „Bóg zapłać!”   Parafianom i ich Księżom Duszpasterzom, którzy nas wsparli finansowo na drodze tworzenia nowego ośrodka rzymskokatolickiego w Wałbrzychu/Szczawnie – Zdroju poprzez zaproszenie naszego ks. Proboszcza do wygłoszenia rekolekcji:

1. Rzymskokatolicka Parafia pw.   Św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu  –  ks. proboszcz Stanisław Przerada – rekolekcje adwentowe 2010;

2. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – ks. proboszcz Bogusław Wermiński – rekolekcje adwentowe 2010;

3. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu – ks. proboszcz Wiesław Brachuc – rekolekcje wielkopostne 2011;

4. Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie – ks. proboszcz Alfons Górowski – rekolekcje wielkopostne 2011;

5. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wałbrzychu – ks. proboszcz Kazimierz Kordek – rekolekcje wielkopostne 2011;

6. Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – ks. proboszcz  Marian Wanat – rekolekcje wielkopostne dla młodzieży 2011;

7. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ostrówku Węgrowskim (na Podlasiu) – ks. proboszcz Andrzej Kiersnowski – rekolekcje wielkopostne 2011;

8. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu (na Kurpiach) –  ks. proboszcz Jan Mrowca  rekolekcje adwentowe 2012, w 100-lecie położenia kamienia węgielnego pod kościół parafialny i w 600-lecie istnienia parafii.

9. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Konarach – ks. proboszcz Sławomir Calik – rekolekcje adwentowe 2012;

10. Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Dłużynie Dolnej – ks. proboszcz Andrzej Płaza -rekolekcje wielkopostne 2013, w 600-lecie parafii i miejscowości;

11. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie – ks. proboszcz Antoni Pławecki – rekolekcje wielkopostne 2013;

12. Polonia z rzymskokatolickiej parafii w Ballymena (Irlandia Północna) – ks. wikariusz Mariusz Urbanowski – jałmużna wielkopostna 2013;

13. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym – ks. proboszcz Andrzej Wojciechowski – niedziela 20 X 2013;

14. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej – ks. proboszcz Maciej Zawisza SAC – rekolekcje adwentowe 2014;

15. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ochotnicy Górnej – ks. proboszcz Jan Mikulski – rekolekcje wielkopostne 2014;

16. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju – ks. proboszcz Paweł Duźniak – rekolekcje wielkopostne 2014;

17.Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – ks. proboszcz Ryszard Dąbrowski – Msza św. z modlitwą o uzdrowienia 24.05.2014;

18. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym – ks. proboszcz Andrzej Wojciechowski – niedziela 20 VII 2014;

19. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piasku – ks. proboszcz Grzegorz Stephan – rekolekcje ewangelizacyjne 2014;

20. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Milikowicach – ks. proboszcz Sławomir Calik – rekolekcje adwentowe 2014

21. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Krempachach – ks. proboszcz Dariusz Ostrowski  – rekolekcje adwentowe 2014;

22. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej –
ks. Proboszcz Władysław Pasternak – niedziela 8 II 2015;

23. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Radzymowie Górnym – ks. proboszcz
Andrzej Wojciechowski – rekolekcje wielkopostne 2015;
24. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy – ks. proboszcz Józef
Bednarczyk – rekolekcje wielkopostne 2015;
25. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Rodziny w Łodzi – ks. proboszcz Bogusław Jargan 
-rekolekcje wielkopostne 2015;
26. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sromowcach Niżnych
–  ks. proboszcz Marek Kądzielawa – niedziela 24.05.2015;
27. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach – ks. proboszcz
Witold Wojewódka – 31.05.2015
28. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu –
ks. proboszcz Stanisław Jopek SJ – Odpust Parafialny 12.06.2015;
29. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – ks. proboszcz
Grzegorz Odrzywołek – niedziela 21.06.2015
30. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej –
ks. proboszcz Władysław Pasternak – Odpust Parafialny 2.08.2015;
31. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – ks. proboszcz
Piotr Smoliński – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – 5.09.2015
32. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu – 
ks. proboszcz Zenon Stoń – niedziela 20.09.2015;
33. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu – 
ks. proboszcz Piotr Koper – Odpust Parafialny 4.10.2015;
34. Polonia zgromadzona na XIV Kongresie charyzmatycznym w Dicke Birken w Niemczech
 – 23-25.10.2015;
35. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie
– ks. proboszcz Marian Błaszczyk – rekolekcje wielkopostne 2016;
36. Polonia zgromadzona na rekolekcjach ewangelizacyjnych w Bergisch Gladbach w Niemczech, 
19-22.02.2016;
37. Milenijne Sanktuarium Chrzciciela Gdańska – ks proboszcz Krzysztof Gnich -rekolekcje
wielkopostne 2016;
38. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach
 –   o. płk Andrzej Gut OCD – rekolekcje wielkopostne 2016. 
39. Kościół Św. Józefa w Krośnicy – Ojcowie Karmelici – rekolekcje wielkopostne 2016;

40. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – ks. proboszcz Piotr Smoliński – Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie – 16.04.2016

41. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piasku – ks. proboszcz Grzegorz Stephan – Odpust Parafialny   5.06.2016;

42. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w  Kacwinie – ks. proboszcz Marian Błaszczyk – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2016;

43. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Barbary w Wałbrzychu – ks. proboszcz Władysław Terpiłowski – niedziela 10.07.2016;

44. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława i Bonifacego BM w Świnoujściu – ks. proboszcz  Ignacy Stawarz – niedziela 17 .07. 2016;

45. Milenijne Sanktuarium Chrzciciela Gdańska – ks. proboszcz Krzysztof Gnich – niedziela – 24 .07.2016;

46. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich – ks. proboszcz Marek Cieślak  – 7.08.2016;

47. Kościół pw.  Św. Anny  w Strażkach (Słowacja)- ks. proboszcz Peter Petrek – 10.08.2016;

48. Kościół pw. Bożego Narodzenia w Krzyżowej Wsi (Słowacja) – ks. proboszcz Peter Petrek – 11-12.09.2016;

49. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mikołaja w Lendaku (Słowacja) – ks. proboszcz Jan Zachradnik – 13.08.2016;

50. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego Pustelnika w Spiskiej Białej (Słowacja)
– ks. proboszcz Peter Petrek – niedziela 14.08.2016;

51. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – ks. proboszcz Zenon Stoń – niedziela 21.08.2016;

52. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bochum (Niemcy) – ks. proboszcz Teodor Puszcz SCHR – 3.09.2016;

53. Kosciół pw. Świętej Rodziny w Gelsenkirchen (Niemcy) – ks. proboszcz Teodor Puszcz SCHR – niedziela 4.09.2016;

54. Kameruńczycy, Niemcy i Polacy zebrani na spotkaniu Odnowy w Duchu Świętym z Bistum Essen w Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Rodziny w Mullheim (Niemcy) 4.09.2016 – ks. proboszcz Konstant Leke;

55. Polonia z Niemiec biorąca udział w pielgrzymce do Włoch 5-13.09.2016;

56. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy – ks. proboszcz Rafał Kozłowski – niedziela 18.09.2016;

57. Polonia z Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Ballymena (Irlandia Północna) – 24.09.2016 – ks. proboszcz Krzysztof Sanda SCHR;

58. Polonia z Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Belfaście (Irlandia Północna) – niedziela 25.09.2016 – ks. proboszcz Krzysztof Sanda SCHR;

59. Polonia zgromadzona na XV Forum Charyzmatycznym w Dicke Birken (Niemcy) – 21-23.10.2016;

60. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w kamiennej Górze – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 17.11.2016 – ks. proboszcz Piotr Smoliński;

61. Kolejarze ze Słowacji, Węgier i Polski zgromadzeni na uroczystościach Św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Spiskiej Kapitule (Słowacja) – 25.11.2016;

62. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mikołaja w Maniowach – rekolekcje adwentowe 26-29.11.2016 – ks. proboszcz Tadeusz Dybeł;

63. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach – Msza św.i modlitwa o uzdrowienie – 30.11.2016 – o. proboszcz płk Andrzej Gut OCD;

64. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego Pustelnika w Spiskiej Belej – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 1.12.2016 – ks. proboszcz Peter Petrek; 

65. Polonia i Niemcy uczestniczący w rekolekcjach w Madjugorie (Bośnia i Hercegowina) – 27.12.2016-4.1.2017;

66. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca w Pasikurowicach – niedziela 12.2.2017 – ks. proboszcz Piotr Śmigielski;

67. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego Pustelnika w Spiskiej Białej – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 23.2.2017 – ks. proboszcz Peter Petrek;

68. Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Krośnicy – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 27.2.2017 – oo. Karmelici;

69. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Bartłomieja w Kudowie – Zdroju – niedziela 19.3.2017 – ks. proboszcz Romuald Brudnowski;

70. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Ostrowsku – rekolekcje wielkopostne  2017 – ks. proboszcz Jan Jakubiec;

71. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim – rekolekcje wielkopostne 2017 – ks. proboszcz Tadeusz Skupień;

72. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego Opata w Spiskiej Białej (Słowacja) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie –  3.4.2017 – ks. proboszcz Peter Petrek;

73. Mieszkańcy i personel Domu Starców w Strażkach (Słowacja) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 4.4.2017;

74. Polonia niemiecka pielgrzymująca na 100-lecie objawień Matki Bożej do Fatimy – 6 – 20.5.2017;

75. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gelsenkirchen – niedziela 21.5.2017 – ks. proboszcz Teodor Puszcz SCHR;

76. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 25.5.2017 – ks. proboszcz Piotr Smoliński;

77. Uczestnicy II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy pod Krzyż św. na Chełmcu – 17.6.2017;

78. Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie – niedziela – 18.6.2017 – ks. proboszcz Janusz Idzik;

79. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Koscioła w Toporzysku – niedziela 25.6.2017 – ks. proboszcz Marian Juras;

80. Uczestnicy rekolekcji ewangelizacyjnych w Witkowie Drugim – 6-9.7.2017 – Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Jan Kruczyński;

81. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława i Bonifacego BM w Świnoujściu – niedziela 16.7.2017 – ks. Ignacy Stawarz;

82. Uczestnicy pielgrzymki do Medżugorje – 29.7. – 8.8. 2017;

83. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kalamenach (Słowacja) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie 6.9.2017 – ks. proboszcz Peter Petrek;

84. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luczkach (Słowacja) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie 10.9.2017 – ks. proboszcz Peter Petrek;

85. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu – 16-17.9. 2017 – ks. proboszcz Zenon Stoń;

86. Rzymskokatolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Nafplio (Grecja) – 30.09.2017 – ks. kpt proboszcz  Jerzy Chorzępa;

87. Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Kalamatas (Grecja) – 1.10.2017 – ks. proboszcz kpt Jerzy Chorzępa;

88. Uczestnicy XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę – 4-5.11.2017;

89. Polonia zgromadzona na XVI Forum Charyzmatycznym w Dicke Birken (Niemcy) – 10-12.11.2017;

90. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie – 18-19.11.2017 – ks. proboszcz Witold Pietsch;

91. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu – rekolekcje adwentowe 2017 – ks. proboszcz Czesław Studenny;

92. Polonia biorąca udział w pielgrzymce do Medżugorie – 28.12.2017 – 5.1.2018;

93. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej – 4.2.2018 – ks. proboszcz Wałdysław Pasternak ;

94. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Patryka w Dungannon (Irlandia Północna) – rekolekcja wielkopostne  2018- ks. Radosław Szymoniak SChr;

95. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Ballymena (Irlandia Północna) – 3.3.2018 – ks. Krzysztof Sanda SChr;

96. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego w Belfaście (Irlandia Północna) – 4.3.2018 – ks. Krzysztof Sanda SChr;

97. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej – rekolekcje wielkopostne 2018 – ks. Adam Byrski;

98. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze – odpust parafialny – 8.6.2018 – ks. proboszcz Jacek Oskwarek;

99. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu – niedziela 17 VI 2018 – ks. proboszcz Janusz Prejzner;

100. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Toporzysku – niedziela 24.6.2018 – ks. proboszcz Marian Juras;

101. Milenijne Sanktuarium Jana Chrzciciela Gdańsk – niedziela 15.7.2018 – ks. proboszcz Krzysztof Gnich;

102. Rzymskokatolicka parafia pw. Matki Bożej Bolesnej – niedziela 22.7. 2018 – ks. proboszcz Stanisław Linda;

103. Polonia pielgrzymującą do Medżugorie – 28.7.- 9.8.2018; 

104. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – 12.8.2018 – ks. proboszcz i kustosz Marian Kopko;

105. Rzymskokatolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Nafplio (Grecja) – 9.9.2018 – ks. proboszcz kpt Legii Cudzoziemskiej Jerzy Chrzempa;

106. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 27.9.2018 – ks.proboszcz Piotr Smoliński;

107. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luczkach (Słowacja) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie  – 6.10.2018 – ks. proboszcz Peter Petrek;

108. Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kalamenach (Słowacja) – 7.10.2018 – ks. proboszcz Peter Petrek;

109. Uczestnicy rekolekcji charyzmatycznych w kościele pw. Św. Łukasza w Amsterdamie (Holandia) – 11-14.10.2018;

110. Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego w Amsterdamie – Polonia z Amsterdamu, Aalsmeer, Hem, Nieuw-Vennep (Holandia)- 14.10.2018 – ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak

111. Uczestnicy XXXVIII Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu – 28.10.2018;

112. Polonia gromadząca się przy kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Antwerpii (Belgia) – 9.11.2018;

113. Polonia uczestnicząca w XVII Forum Charyzmatycznym w Bergheim (Niemcy) – 10-11.2018;

114. Uczestnicy XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę – 17-18.11.2018;

115. Polska Misja Katolicka w Norymberdze – Rekolekcje adwentowe 2018 – ks. proboszcz Stanisław Stenka CR;

116. Polonia  uczestnicząca w „Rekolekcjach w drodze” do Medżugorie – 28 XII 2018 – 8 I 2019:

117. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca w Pasikurowicach – 17.2.2019 – ks. proboszcz Norbert Jerzak;

118. Rzymskokatolicka Parafia pw. sw. Mikołaja w Lendaku (Słowacja) – 25.2.2019 – ks. proboszcz Jan Zahradnik;

119. Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Marcina w Krzelowie – rekolekcje wielkopostne 2019 – ks. proboszcz Dariusz Rzepka;

120. Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rokicinach Podhalańskich – rekolekcje wielkopostne 2019 – ks. proboszcz Antoni Syc;

121.Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim – rekolekcje wielkopostne 2019 – ks. proboszcz Jacek Kita;

122. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej – rekolekcje wielkopostne 2019 – ks. proboszcz Władysław Pasternak;

123. Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach – rekolekcje wielkopostne 2019 – ks. proboszcz Edward Pasteczko;

124. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 26.04.2019 – ks. proboszcz Piotr Smoliński;

125. Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rokicinach Podhalańskich – Uroczystość Odpustu Parafialnego – 28.04.2019 – ks. proboszcz Antoni Syc;

126. Polska Misja Katolicka w Emmerich am Rhein (Niemcy) – Święto Domowych Kręgów Biblijnych – 18.05.2019 – ks. proboszcz Marcin Dreszkiewicz SChr;

127. Polska Misja Katolicka w Recklinghausen (Niemcy) – niedziela 19.05.2019 – ks. proboszcz Rafał Kowalczyk;

128. Polonia pielgrzymująca do Ziemi Świętej – 20 – 30.05.2019;

129. Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy pod Krzyż św. na Chełmcu;

130. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Koscioła w Rdzawce – odpust 10.05.2019 – ks. proboszcz Michał Rymar MIC ;

131. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Toporzysku – 23.06.2019 – ks. proboszcz Marian Juras;

132. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jacka Odrowąża w Groniu-Leśnicy – 30.06.2019 – ks. proboszcz Jan Żurowski;

133. Uczestnicy Święta Uzdrowienia. W ramionach Trójcy Świętej w Szczecinie – 5-7.07.2019 – ks. Jan Kruczyński (dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji):

134. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława i Bonifacego BM w Świnoujściu – 14.07.2019 – ks. proboszcz Ignacy Stawarz;

135. Polonia z Niemiec i Holandii uczestnicząca w pielgrzymce do Medżugorie – 28.07 – 9.8.2019;

136.Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca w Krośnicy – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 16.08.2019 – oo. Karmelici Bosi;

137. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 17.08.2019 – o. płk Andrzej Gut;

138. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie – 18.08.2019 – ks. proboszcz Władysław Zapotoczny;

139. Rzymskokatolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Nafplio (Grecja) – 15.09.2019 – ks. kpt kapelan Legii Cudzoziemskiej, proboszcz Jerzy  Chorzempa TChr;

140. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu – 29.9.2019 – ks. proboszcz Paweł Oskwarek;

141. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Brygidy Irlandzkiej w Newry (Irlandia Północna) – 6.10.2019 – ks. proboszcz Krzysztof Kościółek TChr;

142. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Piotra w Lurgan (Irlandia Północna) – 6.10.2019 – ks. proboszcz Józef Woźniak TChr;

143. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego (Irlandia Północna) – 6.10.2019 – ks. proboszcz Włodzimierz Dzidich TChr;

144. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Świebodzicach – 13.10.2019 – ks. proboszcz Jan Mrowca;

145. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie -20.10.2019 – ks. proboszcz Witold Pietsch;

146. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rabczy (Słowacja) – 10.11.2019 – ks. proboszcz Peter Bolibruch;

147. Uczestnicy XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę – 16-17.11.2019;

148. Polonia zgromadzona na XVIII Forum Charyzmatycznym w Bergheim (Niemcy) – 23-24.10.2019;

149. Rzymskokatolicka Parafia pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie – rekolekcje adwentowe 2019 – ks. proboszcz Dionizy Jedynak;

150. Uczestnicy polonijnej pielgrzymki do Medżugorie (Hercegowina) – 28.12.2019 – 6.01. 2020;

151. Polacy uczestniczący w Mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej i Św. Eliasza w Tihalijinie (Bośnia) – 4.01.2020;

152. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Toporzysku – 28.06.2020 – ks. proboszcz Marian Juras;

153. Rzymskokatolicka Parfia pw. Stanisława i Bonifacego w   Świnoujściu, 09.08.2020  – ks. proboszcz Ignacy Stawarz ;

154 . Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu,  15.08.2020 – ks. proboszcz Bogusław Gurgul;

155. . Rzymskokatolicka Parafia w Duninowie; rekolekcje adwentowe 2020 – ks. proboszcz Jerzy Wyrzykowski:

155. Rzymskokatolicka Parafia pw.  św.  Antoniego, Brzegi, rekolekcje wielkopostne  2021 – ks. proboszcz Artur Bodziony SVD, 

156. Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Jeleniej Górze -Jagniątkowie,  06.06.2021; – ks. proboszcz Andrzej Płaza;

157. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja w Niedzicy – 13.06.2021 . – ks. proboszcz Józef Bednarczyk;

158. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza  w Unieściu –  31.07.2021 – ks. proboszcz Włodzimierz Szymański;

159. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława i Bonifacego w   Świnoujściu, 08.08.2021  – ks. proboszcz Ignacy Stawarz ;

160. Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu,  15.08.2021 – ks. proboszcz Bogusław Gurgul;

161. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie – 5.09.2021 – ks. proboszcz Marian Kopko;

162. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława BM w Sromowcach Wyżnych- 12.09.2021 – ks. proboszcz Rafał Jurczasiak;

163. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie – 17.10.2021 – ks. proboszcz Władysław Zapotoczny;

164. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym – 21.11.2021 r.- ks. proboszcz Andrzej Wojciechowski;

165. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – 19.11.2021 r. – ks. proboszcz Piotr Smoliński;

166. Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Faustyny w Meterik (Holandia) – rekolekcje adwentowe – ks. proboszcz Bartłomiej Małys;

167. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Rudniku – rekolekcje wielkopostne 2022r. – ks. proboszcz Marian Błaszczyk;

168. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luczkach  (Słowacja) – 01.05.2022 r. – ks. proboszcz Peter Petrek;

169. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 03.05.2022 r. – o. płk Andrzej Gut;

170. Kościół Św. Józefa w Krośnicy – 03.05.2022r. – o. płk Andrzej Gut;

171. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Sromowcach Niżnych – 08.05.2022r – ks. proboszcz Marek Kądzielawa;

172. Polska Misja Katolicka w Recklinghausen (Niemcy) – 22.05.2022 – ks. proboszcz Rafał Kowalczyk;

173. Uczestnicy Europejskiej Pielgrzymki Polonii do Lourdes – 25-28.05.2022;

174. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Rudniku – 18.06. 2022r. – ks. proboszcz Marian Błaszczyk;

175. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach – 19.06.2022 r. – ks. proboszcz Edward Antolak;

176. Uczestnicy Forum Charyzmatycznego w Kamp – Bornhofen (Niemcy) – 25.06.2022 r.;

177. Polska Misja Katolicka w Kolonii (Niemcy) – 26.06.2022 r. – ks. proboszcz  Janusz Kusek;

178. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – 7.07.2022 – ks. proboszcz Piotr Smoliński;

179. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – 10.07.2022 – ks. proboszcz Marian Kopko;

180. Sanktuarium  Chrystusa Króla w Świnoujściu – 17.07.2022 – ks. proboszcz Bogusław Gurgul;

181. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława i Bonifacego w   Świnoujściu, 24.07.2022  – ks. proboszcz Ignacy Stawarz ;

182. Uczestnicy Pielgrzymki Polonii do Medżugorie (Bośnia i Hercegowina)- 28.07.2022 – 9.08.2022;

183. Polscy pielgrzymi zgromadzeni w Tichaljinie (Bośnia i Hercegowina) – 6.08.2022;

184. Rzymskokatolicka parafia pw. Ducha Świętego i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni – 14.08.2022 – ks. proboszcz Marek Wende;

185. Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Gdańsku – 15.08.2022 – ks. proboszcz Bartłomiej Stark;

186. Rzymskokatolicka Parafia pw. Jana Chrzciciela w Krefeld (Niemcy) – 25.09.2022r. – ks. proboszcz Joahim Schwarzmuller;

187. Uczestnicy polonijnej pielgrzymki do Libanu – 15-25.09.2022r.

188. Polska Wspólnota Rzymskokatolicka przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Matki Bożej Fatimskiej w Graz (Austria) – 16 – 19.10.2022 r. ks. duszpasterz Władysław Zdeb;

189 Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mysłakowie – 23.10.2022 r. – ks. proboszcz Piotr Szajner;

190. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zbytowej – 30.10.2022 r. – ks. proboszcz Paweł Stypa;

191. Uczestnicy XX Polonijnego Forum Charyzmatycznego w Dicke Birken (Niemcy) – 12-13.11.2022 r;

192. Rzymskokatolicka Parafia pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku – rekolekcje adwentowe – 25.11.2022 r.-  ks. proboszcz Jacek Tomkiel;

193. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – 28.12.2022 r. – ks. proboszcz Marian Kopko;

194.  Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach, rekolekcje wielkopostne 2023 – ks. proboszcz Władysław Dziedziol;

195. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku, 26.03.2023 – ks. proboszcz Stanisław Kasztelan;

196. Rzymskokatolicka Parafia pw.  NMP  Wspomożenia Wiernych  w Pile, rekolekcje wielkopostne 2023 r., – ks. proboszcz Stanisław Oracz;

197. Polska Misja Katolicka w Recklinghausen (Niemcy) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 12.05.2023r. – ks. proboszcz Rafał Kowalczyk

198. Uczestnicy polonijnej pielgrzymki do Libanu – 13.05.2023 – 23.05.2023 r.

199. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 15.06.2023 – ks. proboszcz Piotr Smoliński;

200. Rzymskokatolicka Parafia pw. Jana Pawła II w Hadze (Holandia) – Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 30.06. i 1.07.2023 r. – ks. proboszcz Sławomir Trypuć TCHR;

201. Kościół pw. św. Józefa w Leiden ,oraz  kościół pw.  Św. Marcina w Hillegoom (Holandia)-  Msza św. i modlitwa o uzdrowienie – 2.07.2023 r. – ks. proboszcz Sławomir Trypuć TCHR;

202.  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – 9.07.2023 r. – ks. proboszcz Marian Kopko;

203. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.  Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie – 16.07.2023 r. – ks. proboszcz Eugeniusz Zarębiński;

204. Uczestnicy Pielgrzymki do Medżugorie – 22.7.2023 – 3.8.2023;
 
205. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława i  Bonifacego Biskupa w Świnoujściu – 13.8.2023 – ks. proboszcz Ignacy Stawarz;
 
206. Sanktuarium Chrystusa Króla w Świnoujściu -20.8.2023 – ks. proboszcz Bogusław Gurgul; 
 
207.  Polska Misja Katolicka w Koblenz; Kościół pw. NMP Matki Kościoła  (Niemcy) – 01.09.2023 r. –  ks. proboszcz Tomasz Świątek;
 
208. Uczestnicy Forum Charyzmatycznego, połączonego z Uwielbieniem na Renie – ‚Przyjdź Duchu Święty” – 2-3,09,2023 r.  Kamp- Bornhofen (Niemcy);
 
209. Uczestnicy pielgrzymki do Ziemi Świętej – 9-19.09.2023r.;
 
210. Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie; 15.10,23 r.,
ks. proboszcz Andrzej Kania; 
 
211. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca w Pasikurowicach – 10.11.2023r. – ks. proboszcz Norbert Jeżak:
 
212 . Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ranizowie; 19.11.23 r. – ks. proboszcz Bogusław Piekut;
 
213. Rzymskokatolicka Parafia pw. Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie; 10.10.2023 r. – ks. proboszcz Krzysztof Król; 
 
214. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Faustyny Kowalskiej w Meterik (Holandia) – rekolekcje adwentowe 2023 r. –  ks. proboszcz Czesław Margas TCHR;
 
215.  Rzymskokatolicka Parafia pw. Bł. Ks. Michała Sopoćki Groningen (Holandia), – rekolekcje adwentowe 2023 r. – ks. Bartłomiej Malys TCHR;
 
216. Uczestnicy wielkopostnych rekolekcji w drodze do Matki Bożej GuadAlupa w Meksyku;
 
217. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zesłania Ducha Świetego w Lalikach – rekolekcje wielkopostne 2024 r. – ks. Andrzej Sleczka;
 
218. Rzymskokatolicka Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy,- rekolekcje wielkopostne 2024 r. – ks. proboszcz Stanisław Janeczko;
 
219.  Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze; – 20.06.2024 r. – ks. proboszcz Piotr Smoliński;
 
220.  Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, 23.06.2024 r. – ks. proboszcz Jarosław Ciuchna;
 
221. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli, – 30.06.2024 r. – ks. proboszcz Mirosław Szewieczek;
 
222. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wspomożenia Wiernych w Kamyku;- 06.07.2024 r.- Ks. proboszcz Mariusz Lubryka;
 
223. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie ; – 14.07.2024 r.; -ks. proboszcz Łukasz Langefeld;
 
 

Parafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowa Parafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowa

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUDOWA KOŚCIOŁA

 

13.07.2010 – ks. Proboszcz Marek Zołoteńki wraz z urbanistą miejskim poszukują miejsca pod nowy kościół;

19.07.2010 – ks. Proboszcz Marek Zołoteńki odbywa pierwszą rozmowę z Panem Tadeuszem Wlaźlakiem – burmistrzem Szczawna – Zdroju na temat pozyskania ziemi;

27.07.2010 – ks. Proboszcz Marek Zołoteńki składa w Urzędzie Miejskim Szczawna – Zdroju wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla kościoła wraz z domem parafialnym i innymi funkcjami towarzyszącymi;

17-24.10.2010 – w parafialnej kaplicy odbywa się siedmiodobowe Jerycho Różańcowe, łączące modlitwę i post w intencji nowej parafii, a także pozyskania ziemi pod nowy ośrodek duszpasterski;

28-28.04.2011 – trwa kolejne Jerycho Różańcowe, prosimy Pana Boga o pozyskanie ziemi;

18.06.2011 – J.E. Ks. Bp Ignacy Dec dokonuje wizji lokalnej terenu upatrzonego pod kościół i decyduje, w której części działki ma stanąć świątynia;

24.03.2012 – Pan Leszek Idzik – architekt pierwszy raz przygląda się terenowi pod kościół i rozpoczyna rozmowy na temat budowy kościoła z ks. Proboszczem i Parafianami;

13-19.05.2012 – w parafialnej kaplicy odbywa się kolejne siedmiodobowe Jerycho Różańcowe w intencji pozyskania ziemi pod ośrodek duszpasterski;

4.03.2013 – ks. Proboszcz Marek Zołoteńki odbiera warunki zabudowy;28.04.2013 – Świdnicka Kuria Biskupia zatwierdza projekt koncepcyjny;

25.03.2013 – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Rada Miejska Szczawna – Zdroju podejmuje uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz naszej parafii;

28.5.2013 – ks. Proboszcz w Urzędzie Miasta Szczawna – Zdroju podpisuje Akt Notarialny, oznaczający nabycie gruntu pod budowę ośrodka duszpasterskiego dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu.

12.08.2013 – ks. Proboszcz Marek Zołoteńki przewodniczy pierwszej Mszy św. na placu pod budowę. Tego  i następnego dnia modlitwę o uzdrowienie chorych prowadzi ks. dr John Bashobora z Ugandy. W spotkaniach uczestniczy po około dwóch tysięcy ludzi z Polski i zza granicy ;

24.08.3013 – postawienie metalowego Krzyża św. na placu budowy;

1 września 2013r., w niedzielę, o godz. 17.00, po trzech latach ogromnych zmagań o uzyskanie ziemi pod kościół parafialny, ma miejsce długo oczekiwana Uroczystość Odpustu Parafialnego, połączona z poświęceniem krzyża i ziemi pod budowę kościoła i naszego ośrodka duszpasterskiego. Mszę św. poprzedza festyn parafialny na placu kościelnym. Eucharystii koncelebrowanej przez dwunastu księży przewodniczy Jego Eminencja Najdostojniejszy Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz, który dokonuje poświęcenia ziemi. Krzyż św. poświęca Jego Ekscelencja Ks. Bp Ignacy Dec Ordynariusz Świdnicki. W podniosłej chwili uczestniczy wojewoda dolnośląski Pan Aleksander Marek Skorupa, senator Pan Wiesław Kilian, burmistrz Szczawna – Zdroju Pan Tadeusz Wlaźlak, przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha – Pani Maria Romańska, byli prezydenci Wałbrzycha, Radni Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha, osoby związane z dziełem budowy ośrodka duszpasterskiego, a także Bractwo Św. Józefa oraz poczty sztandarowe: NSZZ „Solidarność” z Wałbrzycha i kolejarski z Jaworzyny Śląskiej. Witamy Gości z Wałbrzycha, Świdnicy i z Wrocławia. O godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim rozpoczynamy siedmiodobowe Jerycho Różańcowe w intencji pozyskania fundatorów dla wybudowania ośrodka duszpasterskiego.

4.3.2013 – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – Świdnicka Kuria Biskupia zatwierdza projekt koncepcyjny kościoła;

16.02.2015 – Rada Gminy Szczawna – Zdrój przegłosowała wniosek o nadanie nazwy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki (przylegającej do placu budowy kościoła);

24.04.2015 – zakończono prace związane z przeniesieniem linii średniego napięcia, kolidującej z kościołem;

18.06.2015 – na sesji Świdnickiej Kurii Biskupiej omówiono koncepcję kościoła pasywnego i podjęto decyzję o jej zaakceptowaniu i rozpoczęciu budowy po uzyskaniu właściwego pozwolenia;

14.07.2015 – Wojewoda Dolnośląski wydał pozwolenie na budowę kościoła wraz z domem parafialnym;

22.07.2015 – rozpoczęto prace przy budowie ośrodka duszpasterskiego;

13.05.2016 – wybudowano piwnice ze stropami, kanały wentylacyjne na poziomie piwnicy, mur oporowy, schody betonowe na poziomie piwnicy;

 

Parafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowa

 Parafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowaParafia Konradów - budowa

Parafia Konradów - budowa

 

  

 

 
 
 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

       

 

   

 

 

  

   

 A tak pięknie prezentuje się plac budowy zimą 2018/2019 r.

 

 

  

  

 

            19.03.2019r.           Święty Józef sprowadził nam budowniczych                               kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej na Konradowie                                                    Rusza następny etap budowy.                                                     Niech dobry Bóg błogosławi, pomaga, prowadzi i strzeże!!!!

 

  

   

  

 

   

  

    

 

 

    

 

 

  

   

 

     

  

 

  

                Ks. kan. dr  Marek Zołoteńki w dniu swoich 50 urodzin .

Z nowym rokiem nowe prace budowlane rozpoczęte.

Czerwiec 2023 r wykonywanie prac porządkowych i modernizacyjnych
Kolektor kanalizacyjny
Ogrodzenie
Prace wewnątrz Kościoła
23.06.2023 r. ustawianie stacji drogi Krzyżowej pod Krzyż Św. na górze Chełmcu.