Żywy Kościół

Róże Różańcowe

W parafii działają cztery Róże Różańcowe. Zmiana tajemnic Żywego Różańca następuje w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Przynależący do tej formacji rozważają codziennie jeden dziesiątek Różańca.
więcej o modlitwie różańcowej

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Obecnie istnieje pięć Róż Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Zmiana tejemnic Koronki do Przenajdroższej Krwi Chrystusa następuje w każdy ostatni czwartek miesiąca; po Mszy świętej spotkanie formacyjne. Członkowie wspólnoty modlą się razem w kaplicy w każdy czwartek przed Mszą świętą.

Msze Święte Odpustowe dla Wspólnoty Krwi Chrystusa:
4 Luty: Św. Marii De Mattias
12 Maj: Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia
24 Maj: Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
1 Lipiec: Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
15 Wrzesień: Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
21 Październik: Świętego Kaspra del Bufalo – kapłana
3 Grudzień: Franciszka Ksawerego – kapłana

więcej o Adoratorkach Krwi Chrystusa

Bractwo Świętego Józefa

Członkami Bractwa w naszej parafii są mężczyźni, zwracają się codziennie do św. Józefa w osobistej modlitwie.
Bractwo św. Józefa, założone przez Opata Bernarda Rosę powstało 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych. Działalnością Bractwa kierował zarząd, który wybierano każdego roku. Składał się on z protektora, rektora, prorektora oraz 12 asystentów, 12 konsultorów i dwóch zakrystianów. Bractwo, według jego założyciela, pogłębiało i aktywizowało chrześcijańskie życie poprzez działalność religijną, oświatową, wychowawczą i charytatywną.

Jan Chrzciciel
Wspólnota Emmanuel
Ruch Światło-Życie
Chemin Neuf
Odnowa w Duchu Świętym

Kręgi Biblijne

W uzgodnione dni tygodnia uczestnicy kręgów spotykają się w prywatnych mieszkaniach na czytaniu i rozważaniu Biblii. 

Diakonia Obrońców Życia Człowieka

 

Diakonia Muzyczna

Diakonia Charytatywna

Bractwo Szkaplerzne

Modlimy się wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia w piątki przed Mszą św.  

Apostolat Margaretka

Istotą Apostolatu Margaretka jest codzienna, wieczysta modlitwa za konkretnego kapłana. Każdy z  siedmioosobowej grupy wiernych zobowiązuje się do modlitwy w określonym dniu. Dzięki temu kapłan jest otoczony modlitwą w każdy dzień tygodnia.Poniżej podajemy wzór modlitwy za kapłanów. Polecamy też koronkę Medziugorską jako, że Apostolat Margaretka właśnie tam powstał.

Margaretka

Wierzę w Boga Ojca, 7x (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

Modlitwa:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. Marka, uczyń Go Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie , który żyjesz na wieki, by wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Św. Marku , którego imię nosi ks. Marek – proboszcz, Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.